ACB báo lãi trước thuế và chi phí dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2021

ACB báo lãi trước thuế và chi phí dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2021

Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2021 của ACB là 6.352 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.071 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý II/2021. Quý II/2021, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.248 tỷ đồng, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm 2020. Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động tín dụng và dịch vụ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý II của ngân hàng này tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.990 tỷ đồng lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi lên 886 tỷ đồng.

ACB vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021. Trong quý 2/2021, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.248 tỷ đồng, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm 2020. Động lực tăng trưởng chính đến từ tín dụng và hoạt động dịch vụ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý 2 của nhà băng này tăng tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.990 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi lên 886 tỷ đồng.

ACB vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng trưởng cao, có lãi 231 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 29% đạt 91,6 tỷ đồng. Chỉ riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư kém khả quan hơn, chỉ có lãi 44,7 tỷ, giảm 86%. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động quý 2 của ACB đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong khi kinh doanh khả quan, chi phí hoạt động của ACB giảm khá đáng kể, giảm 9,9% xuống còn 1.592 tỷ đồng trong quý 2. Theo đó, tỷ lệ CIR trong quý 2 chỉ ở mức 25,5%.

Chi phí dự phòng của ACB tăng khá mạnh

Tuy nhiên, chi phí dự phòng của ACB tăng khá mạnh, tăng gấp 3 lần lên 1.386 tỷ đồng trong quý 2/2021. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu nhập hoạt động của ACB đạt hơn 11.900 tỷ, tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2020. Chi phí hoạt động giảm 13,8% xuống 3.557 tỷ đồng. Chi phí dự phòng tăng tới 3,7 lần lên 1.992 tỷ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 6.352 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 5.071 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản ACB đạt 471.275 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,7% lên 341.667 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 1,5% lên 358.474 tỷ đồng. Nợ xấu của ngân hàng tăng 489 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm lên 2.329 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay theo đó tăng nhẹ từ 0,6% lên 0,69%. Trong cơ cấu nợ xấu, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng mạnh 163% lên 560. tỷ đồng. Nợ nhóm 4 ở mức 528 tỷ, tăng 28,5% so với đầu năm. Nợ nhóm 5 là 1.241 tỷ, tăng 2% so với đầu năm. Kết phiên ngày 27/7, cổ phiếu ACB đứng tại mức giá 33.150 đồng/cổ phiếu, tăng 1,4% với khối lượng khớp lệnh đạt 5,63 triệu đơn vị.

Lãnh đạo ngân hàng tiết lộ lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021

Lãnh đạo ngân hàng tiết lộ lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021

ACB ghi nhận tăng trưởng tín dụng 9,4% huy động tăng 1,8%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7%. Và tổng tài sản đạt 496.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu 9,5%; và vừa qua được nâng lên 13,5% cho cả năm. Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) tăng 0,5 điểm phần trăm lên 4%. Nhờ tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) tăng lên 82,4%. Ban lãnh đạo cho rằng NIM trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ giảm 0,5 điểm phần trăm. Do việc cắt giảm lãi suất cho vay trên toàn bộ cơ sở khách hàng để hỗ trợ những doanh nghiệp; cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thu hút thêm khách hàng mới.

Mức cắt giảm lãi suất tối đa sẽ lần lượt là 0,8 điểm phần trăm. Và 1 điểm phần trăm lần lượt đối với các khoản vay ngắn hạn và các khoản vay dài hạn. Doanh thu từ thu nhập phí trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước với 853 tỷ đồng đến từ mảng bancassurance bao gồm cả phí tiếp cận. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng triển vọng thu nhập từ phí vẫn tích cực bất chấp tác động của dịch Covid-19. Do đó, ACB đặt mục tiêu đạt thêm 1.300 tỷ đồng vào cuối năm 202.

Nspect4u.com cám ơn bạn đã đọc bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *