Tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên mua trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Theo thông tin được cập nhật từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); HNX và Kho bạc Nhà nước đã cùng phối hợp tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu của chính phủ có thời hạn. Việc làm này đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc NHà nước chính thức trở thành một nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ.

Tại phiên đấu thầu này, có tới 5 thành viên tham gia. Kho bạc nhà nước đã gọi gói thầu trái phiếu chính phủ lên đến 800 tỷ đồng với thời hạn mua lại là 14 ngày. Để nắm các thông tin chi tiết liên quan đến phiên đấu thầu này, mời bạn tham khảo thông tin tại chuyên mục trái phiếu.

Phối hợp tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên mua trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Việc này đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ.

Trái phiếu chính phủ

HNX và Kho bạc Nhà nước cũng đã phối hợp tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn.

Phiên đấu thầu được thực hiện trên hệ thống mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn (hệ thống ABBS) do HNX xây dựng và phát triển. Tại phiên này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ; kỳ hạn mua lại là 14 ngày.

Phiên đấu thầu có 5 thành viên tham gia chào giá; tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng trúng thầu mua lại đạt 300 tỷ đồng với 2 thành viên trúng thầu.

HNX cho rằng, phiên đấu thầu thành công đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa HNX và Kho bạc Nhà nước trong việc triển khai Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ

Thông tư đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ; có thể mua lại trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành.

Kho bạc Nhà nước được thực hiện các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ với các ngân hàng thương mại. Trong đó các ngân hàng là thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ; và được Kho bạc Nhà nước lựa chọn.

Kho bạc nhà nước

Trái phiếu Chính phủ được Kho bạc Nhà nước chấp nhận mua lại là trái phiếu đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán; có kỳ hạn còn lại tối đa không quá 1 năm; thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng…

Hệ thống ABBS cho phép thực hiện toàn bộ quy trình mở thầu; chào thầu; xét thầu; và tính giá giao dịch; sau đó kết quả mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ sẽ được tổng hợp chung với giao dịch Repos. Cuối cùng gửi sang Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thanh toán bù trừ.

HNX cho rằng; nghiệp vụ mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng mang lại cho thị trường làn gió mới; đặc biệt với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là Kho bạc Nhà nước.

Góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu Chính phủ với các nghiệp vụ mới; gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường; thúc đẩy các giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp; và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về lần đầu đấu thầu mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn. Theo đó, Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ. Từ đó có thể tham gia vào việc mua lại trái phiếu do chính mình phát hành. Mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp bạn cập nhật được tình hình trái phiếu trong nước. Hãy để lại bình luận của bạn về những tin tức trên nhé. Và cũng đừng quên truy cập vào website để nhận tin tức mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *