Tình hình các doanh nghiệp bảo hiểm nửa đầu năm 2021

Tình hình tài chính các doanh nghiệp bảo hiểm nửa đầu năm 2021 rất khả quan

Nửa đầu năm 2021, các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động rất sôi nổi trên thị trường. Nhờ có thêm nhiều các sản phẩm bán qua kênh trực tuyến, các chương trình khuyến mãi và dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm tăng trưởng đáng kể.

Mặc dù tăng trưởng không đồng đều nhưng ngành bảo hiểm đang trên đà phát triển tốt và ổn định về tài chính hơn so với các ngành khác. Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 16,22% và tổng tài sản của các doanh nghiệp tăng 22,68% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nửa đầu năm 2021 tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm về thị trường bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 96.799 tỷ đồng, tăng 16,22% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.981 tỷ đồng. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 66.818 tỷ đồng.

Hiện trên thị trường bảo hiểm hiện có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 19 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 21 DNMGBH) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Tổng tài sản của các doanh nghiệp trên ước đạt 633.757 tỷ đồng, tăng 22,68% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng. Các DNBH nhân thọ ước đạt 531.535 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm các doanh nghiệp nửa đầu năm 2021 tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm, kết quả đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 520.543 tỷ đồng, tăng 25,82% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 54.172 tỷ đồng. Các DNBH nhân thọ ước đạt 466.371 tỷ đồng.

Tổng kết số của các doanh nghiệp bảo hiểm nửa đầu năm 2021

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 396.855 tỷ đồng, tăng 21,09% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 27.806 tỷ đồng. Các DNBH nhân thọ ước đạt 369.049 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 149.677 tỷ đồng, tăng 35,45% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 34.442 tỷ đồng. Các DNBH nhân thọ ước đạt 115.235 tỷ đồng.

Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25.511 tỷ đồng, tăng 14,18% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 9.905 tỷ đồng. Các DNBH nhân thọ ước đạt 15.606 tỷ đồng. Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua mệnh giá bảo hiểm ước đạt 6.388 tỷ đồng, tăng 11,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 4.154 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 2.234 tỷ đồng, tăng 5,91% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra thị trường thêm nhiều sản phẩm bán qua kênh trực tuyến

Tổng doanh thu môi giới bảo hiểm ước đạt 548 tỷ đồng, tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 416 tỷ đồng, tăng 16,47% so với cùng kỳ. Hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 86 tỷ đồng, tăng 4,06% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ phụ trợ bảo hiểm ước đạt 46 tỷ đồng, tăng 9,21% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra thị trường thêm nhiều sản phẩm bán qua kênh trực tuyến

Để thu hút khách hàng, nhiều chương trình khuyến mãi giảm phí cũng liên tục được các doanh nghiệp khối này đưa ra cho các khách hàng mua trên kênh trực tuyến. Tuy nhiên, sự tăng trưởng là không đồng đều. Có những doanh nghiệp doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng trưởng trên 10%. Nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ tăng trưởng ở mức 3 – 5%. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp khối này cũng đưa ra thị trường thêm nhiều sản phẩm bán qua kênh trực tuyến. Chẳng hạn các sản phẩm của FWD, Manulife hay Generali…

Không chỉ thêm “hàng hóa” cho kênh bán hàng trực tuyến, trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm, kênh chứng khoán tăng tưởng mạnh mẽ, một số doanh nghiệp bảo hiểm cũng nắm bắt thời cơ đẩy mạnh dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị (Unit link). Đây là dòng sản phẩm được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *