Sẽ tăng thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng chì chưa thi công

Ngày 13/07/2021 vừa qua, Bộ Tài chính trình Chính phủ Dự thảo, bổ sung Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất nhập khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối… Trong đó, một nội dung quan trọng khác là Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng chì chưa gia công .

Đồng thời, để thống nhất mức thuế cũng như hạn chế gian lận trong phân loại, áp mã, Bộ Tài chính cũng có đề xuất Chính phủ điều chỉnh tăng thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng chì chưa gia công tăng từ 5% lên 15% …Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, hãy cùng nspect4u.com tìm hiểu thông tin về đề xuất tăng thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng chì chưa thi công như thế nào nhé!

Nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng nhanh

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung. Một số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu (XK). Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp. Thuế nhập khẩu (NK) ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi. Bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

chì chưa thi công

Trong đó, đề xuất sửa đổi thuế suất thuế XK và mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN. Đối với một số mặt hàng để bảo vệ, thúc đẩy khai thác. Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo trong nước. Hạn chế việc XK tài nguyên thô, chưa qua chế biến và góp phần đơn giản biểu thuế.

Đề xuất tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng chì chưa gia công

Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Chính phủ nghị định sửa đổi. Bổ sung một số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối. Thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng chì chưa gia công từ 5% lên 15%.

Theo quy định hiện hành, mặt hàng chì thuộc nhóm 78.01. Khung thuế xuất khẩu của nhóm 78.01 là 5% – 40%. Trong đó: chì chưa gia công, dạng thỏi, mã số 7801.10.00.10, 7801.91.00.10, 7801.99.00.10, thuế suất thuế xuất khẩu 15%. Chì chưa gia công, dạng khác, mã số 7801.10.00.90, 7801.91.00.90, 7801.99.00.90, thuế suất thuế xuất khẩu 5%. Bộ Tài chính, cho biết mức thuế suất thuế xuất khẩu 5%. Được áp dụng đối với chì không ở dạng thỏi và 15% đối với dạng thỏi.

xuất khẩu chì

Tuy nhiên, do không có tiêu chí cụ thể về dạng thỏi. Như mô tả theo hình vuông hay chữ nhật hoặc kích thước, khối lượng (Chú giải chi tiết HS cũng không có tiêu chí phân biệt). Nên cơ quan Hải quan không đủ cơ sở phân loại vào nhóm chì thỏi hay chì có hình dạng khác.

Điều chỉnh thống nhất mức thuế suất thuế xuất khẩu

Do đó, doanh nghiệp chủ yếu phân loại vào nhóm có mức thuế suất 5% (chì dạng khác) thay cho nhóm có mức thuế suất 15% (hình dạng thỏi). Để hạn chế vướng mắc khi thực hiện, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên. Khoáng sản của đất nước, phòng chống gian lận việc chuyển mã số. Nhất là trong bối cảnh xuất khẩu chì dạng khác có xu hướng tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2021.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ điều chỉnh thống nhất mức thuế suất thuế xuất khẩu. Đối với nhóm này theo hướng tăng thuế suất thuế xuất khẩu của chì dạng khác (thuộc các mã hàng 7801.10.00.90, 7801.91.00.90, 7801.99.00.90) từ 5% lên bằng với chì dạng thỏi là 15%.

Bộ Tài chính đánh giá, thực hiện theo phương án này. Có thể có một số ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất chì. Nhưng mức ảnh hưởng không lớn vì kim ngạch xuất khẩu của loại chì. Có mức thuế suất tăng (chì dạng khác) hiện đang chiếm tỷ trọng thấp trong tổng kim ngạch xuất khẩu chì các loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *