Ngân hàng Nhà nước báo cáo về tình trạng nợ xấu trong nửa đầu năm 2021

Ngân hàng Nhà nước báo cáo về tình trạng nợ xấu trong nửa đầu năm 2021

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo tổng hợp về hoạt động tiền tệ của các ngân hàng trong những tháng đầu năm 2021 trình lên Thủ tướng chính phủ. Theo đó, tình trạng nợ xấu do ảnh hưởng Covid – 19 của các tổ chức tín dụng hiện nay đang có xu hướng gia tăng, cần phải được lên kế hoạch xử lý để đối phó với các kịch bản có thể xảy ra trong giai đoạn 2021 – 2022. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết hơn thông tin về vấn đề đáng lo ngại này.

Khái niệm nợ xấu

Nợ xấu hay nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn, có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ. Điều này thường xảy ra khi các con nợ đã tuyên bố phá sản hoặc đã tẩu tán tài sản. Đối với ngành Ngân hàng, cho vay và thu nợ là hai mặt của một vấn đề.

Nợ xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp, rõ rệt đến việc cho vay. Bao gồm: khoản nợ đang hạch toán trong, ngoài bảng cân đôì kế toán của tổ chức tín dụng; khoản nợ xấu mà tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu đã mua của tổ chức tín dụng. Không thu được nợ thì cũng đồng nghĩa với không có khả năng cho vay. Thu được nợ càng ít thì cho vay càng ít và lãi suất càng cao.

Khái niệm nợ xấu 

Các hoạt động phát sinh nợ xấu gồm: cho vay; cho thuê tài chính; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; bao thanh toán; cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng; trả thay theo cam kết ngoại bảng; ủy thác cấp tín dụng; hoạt động mua bán nợ; hoạt động mua, ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về nợ xấu

Báo cáo cập nhật về hoạt động tiền tệ ngân hàng các tháng đầu năm 2021 được Ngân hàng Nhà nước hoàn thành mới đây cho biết, hiện nay, NHNN đang khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” (Đề án 1058), Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42) và hoàn thiện dự thảo Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 để sớm trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

NHNN cũng tiếp tục giám sát chặt chẽ các TCTD (NHTM Nhà nước, NHTMCP, TCTD phi ngân hàng) việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các ngân hàng này trong quá trình triển khai thực hiện phương án.

Biện pháp của Ngân hàng Nhà nước về xử lý nợ xấu

Về xử lý nợ xấu, trên cơ sở kết quả theo dõi, giám sát về nợ xấu và kết quả xử lý nợ xấu của các TCTD, NHNN đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình nợ xấu, xử lý nợ xấu của các TCTD. Trong đó đã đưa ra các dự báo diễn biến về nợ xấu trong 6 tháng đầu năm 2021. Trên cơ sở là các kịch bản kinh tế vĩ mô (kịch bản cơ sở; kịch bản trung bình; kịch bản thận trọng). Đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị giảm thiểu rủi ro, an toàn của hệ thống các TCTD.

Biện pháp của Ngân hàng Nhà nước về xử lý nợ xấu được đề xuất

Dưới tác động Covid-19, tỷ lệ nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng trong các tháng đầu năm 2021. NHNN cho biết cũng đã có văn bản yêu cầu các TCTD đánh giá thực trạng hoạt động, ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2022. Trên cơ sở báo cáo của các TCTD, NHNN sẽ rà soát, xây dựng các kịch bản xử lý nợ xấu đến cuối năm 2021 và cuối năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *