Lợi nhuận gộp của Bảo hiểm Bảo Minh tăng trưởng mạnh

Lợi nhuận gộp quý II năm 2021 của Bảo hiểm Bảo Minh tăng trưởng mạnh

Bảo hiểm Bảo Minh trong năm nay hoạt động kinh doanh rất tích cực, tình hình tài chính nửa đầu năm rất khả quan. Mặc dù lợi nhuận ròng đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận gộp của công ty tăng trưởng mạnh, đạt gần 57 tỷ đồng.

Thu hồi các khoản phải thu, giảm chi các khoản phải trả kết hợp thị trường chứng khoán thuận lợi, Bảo Minh đã thực hiện được 54% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đã đề ra trước đó. Dòng tiền thuần của công ty cũng đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, các số liệu cho thấy Bảo hiểm Bảo Minh tiếp tục khẳng định vị thế nhất định trong thị trường bảo hiểm năm nay.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý II/2021 Bảo hiểm Bảo Minh có lợi nhuận gộp tăng trưởng

Quý II/2021, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (HOSE: BMI) tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm 2020. Trong quý II năm nay, doanh thu phí bảo hiểm của BMI đi ngang so với cùng kỳ. Trong khi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 9% giúp doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 4%. Doanh thu thuần đạt hơn 924 tỷ đồng.

Công ty Bảo hiểm Bảo Minh

Tuy nhiên, nhờ tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp của công ty gấp 4,8 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 57 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Còn hơn 41 tỷ đồng do chi phí gấp 7,1 lần cùng kỳ. Doanh thu giảm 19%. Mặt khác, hoạt động kinh doanh bất động sản có lợi nhuận không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm của BMI tăng mạnh. Nhưng lợi nhuận ròng của BMI gần như đi ngang, gần 50 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BMI đạt 120 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 32% so với cùng kỳ. Do hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính có lợi nhuận gộp lần lượt tăng 31% và 32%.

Thực hiện được 54% mục tiêu lợi nhuận trước thuế

Năm 2021, BMI đặt mục tiêu doanh thu là 5.025 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 277 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 19% so với thực hiện 2020. So với kế hoạch đề ra, BMI đã thực hiện được 54% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BMI dương gần 192 tỷ đồng. Dòng tiền thuần tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu nhờ thu hồi được các khoản phải thu và giảm chi cho các khoản phải trả.

Bảo hiểm Bảo Minh thực hiện được 54% mục tiêu lợi nhuận trước thuế

Tổng tài sản của BMI tính đến ngày 30/06/2021 đạt gần 6.019 tỷ đồng, giảm 8%. Chủ yếu do tài sản tái bảo hiểm giảm 17%, đầu tư tài chính dài hạn giảm 29% và khoản phải thu ngắn hạn giảm 36%. Nợ phải trả gần 3.798 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó dự phòng nghiệp vụ hơn 2.850 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ phải trả, giảm nhẹ 5% so với đầu năm.

Quý I/2021, Bảo hiểm Bảo Minh hoàn thành gần 32% kế hoạch lợi nhuận năm

Kết thúc quý I/2021, lợi nhuận sau thuế của Bảo hiểm Bảo Minh đạt 70,1 tỷ đồng, tăng 71,48% so với cùng kỳ năm 2020. Hoàn thành 31,62% kế hoạch lợi nhuận năm. Tổng doanh thu đạt 1.283 tỷ đồng, tăng 5,39% so với cùng kỳ năm 2020. Hoàn thành 25,53% kế hoạch doanh thu cả năm đề ra (vượt 0,53% kế hoạch quý).

Ghi nhận tại Bảo hiểm Bảo Minh (BMI), do thị trường chứng khoán diễn biến thuận lợi, BMI được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 10 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước, chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán là hơn 31 tỷ đồng. Khiến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *