Lợi nhuận của TMCP Bắc Á tăng 23% trong 6 tháng đầu năm 2021

Lợi nhuận của TMCP Bắc Á tăng 23% trong 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính vào quý 2 năm 2021 vừa được ngân hàng TCMP Bắc Á (BacABank – BAB) công bố. Dựa theo báo cáo lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã đạt mức 433 tỷ đồng, con số này đã tăng 23% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2020. Với mức lợi nhuận hiện tại, TCMP Bắc Á đã hoàn thành 62 phần trăm trong tổng số lợi nhuận đặt ra trong năm nay. Điều ngạc nhiên chính là, kết quả tăng trưởng đáng mong đợi này được cho có được là từ việc giảm mạnh trích lập dự phòng với con số cụ thể là 56 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021.

Một số thông tin về TMCP Bắc Á

Một số thông tin về TMCP Bắc Á

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank – BAB) thành lập năm 1994 với Hội Sở Chính đặt tại Nghệ An. Ngân hàng này hiện đang sở hữu mạng lưới 102 điểm giao dịch rộng khắp các tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc. Trong năm 2016, BAC A BANK đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 5.000.000.000.000 (năm ngàn tỉ đồng) và nhận giải thưởng quốc tế quan trọng: “Ngân hàng Trách nhiệm xã hội tốt nhất 2016” do Tạp chí International Finance Magazine (Anh quốc) trao tặng.

Qũy dự phòng là gì?

Quỹ dự phòng hay quỹ dự trữ (provision) là số tiền trích ra từ lợi nhuận để đề phòng những khoản chi phí có thể phát sinh trong tương lai. Các loại quỹ dự phòng phổ biến nhất là: quỹ dự phòng cho các khoản nợ khó đòi và quỹ dự phòng cho các tổn thất chưa được xử lý. Mục tiêu của quỹ dự phòng là tránh thổi phồng lợi nhuận bằng cách đảm bảo rằng tất cả các khoản chi phí phát sinh đề được tính đến, mặc dù trong nhiều trường hợp, người ta chưa biết chính xác chúng là bao nhiêu.

Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố báo cáo tài chính

6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 433 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, kết quả tăng trưởng này chủ yếu do chi phí dự phòng của ngân hàng giảm mạnh. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động trong kỳ của BacABank chỉ tăng 7,7% lên 1.091 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 8% đạt 1.026 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ lại giảm 1,7% xuống 35 tỷ.

Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố báo cáo tài chính

Hoạt động kinh doanh ngoại hối bị lỗ 11 tỷ. Hoạt động mua bán chứng khoán lãi 30 tỷ, tăng 33%; lãi từ hoạt động khác giảm 45% xuống 11 tỷ. Trong khi đó, chi phí hoạt động nhà băng này tăng tới 20,2% lên 601 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BacABank trong 6 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 490 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả tăng trưởng của TMCP Bắc Á nhờ vào quỹ dự phòng

Được biết, ngân hàng chỉ phải trích lập dự phòng 56 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Trong khi cùng kỳ năm ngoái phải trích lập tới 161 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của BacABank vẫn tăng trưởng dương. Năm 2021, BacABank đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 700 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm ngân hàng đã hoàn thành được 62% kế hoạch năm. Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của BacABank đạt 111.397 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 1,6% xuống 78.147 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 5,2% lên 91.047 tỷ đồng. Nợ xấu của BacABank tăng 2% trong 6 tháng đầu năm lên 641 tỷ đồng. Con số này chiếm 0,82% trong tổng dư nợ cho vay của nhà băng này.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *