Dự báo rủi ro tín dụng những tháng cuối năm 2021 sẽ tăng

Dự báo rủi ro tín dụng những tháng cuối năm 2021 sẽ tăng

Đây là một trong những kết quả Điều tra xu hướng tín dụng vừa được Cục Thống kê Ngân hàng Nhà nước công bố. Rủi ro tín dụng dự báo sẽ gia tăng trong những tháng cuối năm 2021. Trong sáu tháng đầu năm 2021, rủi ro tín dụng “tăng” với tốc độ chậm hơn sáu tháng cuối năm 2020 ở tất cả các lĩnh vực, trừ lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. cho vay kinh doanh. Kinh doanh chứng khoán và kinh doanh du lịch được đánh giá là nhóm rủi ro “tăng vọt” mạnh nhất. Mức độ rủi ro cho vay kinh doanh du lịch vẫn được nhiều ngân hàng xếp vào loại “gia tăng”, cao thứ hai sau cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021.

Rủi ro tín dụng là gì?

Rủi ro tín dụng là gì?
Khái niệm:

  • Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Do khách hàng không thực hiện; hoặc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo cam kết.
  • Thông tư 02/2013/TT-NHNN: Rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng. Do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần; hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết.

Phân loại: Rủi ro danh mục được phân ra hai loại rủi ro nội tại (Intrinsic risk) và rủi ro tập trung (Concentration risk).

  • Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố mang tính riêng biệt của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành kinh tế.
  • Rủi ro tập trung là mức dư nợ cho vay được dồn cho một số khách hàng. Một số ngành kinh tế hoặc một số loại cho vay hoặc một khu vực địa lý. Rủi ro giao dịch có 3 thành phần: rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ.
  • Rủi ro lựa chọn là rủi ro liên quan đến thẩm ñịnh và phân tích tín dụng.
  • Rủi ro bảo đảm xuất phát từ các tiêu chuẩn đảm bảo.
  • Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến quản trị hoạt động cho vay.

Rủi ro tín dụng du lịch đứng sau bất động sản

Trong 6 tháng đầu năm 2021, rủi ro tín dụng được nhận định “tăng”. Với tốc độ chậm hơn 6 tháng cuối năm 2020 ở tất cả các lĩnh vực. Ngoại trừ các khoản vay kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; kinh doanh chứng khoán và kinh doanh du lịch được đánh giá rủi ro “tăng” mạnh hơn. Mức độ rủi ro của các khoản vay kinh doanh du lịch; tiếp tục được nhiều ngân hàng (NH) đánh giá “tăng” cao thứ 2 chỉ sau khoản vay đầu tư

Kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù mặt bằng rủi ro được nhận định tiếp tục tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm 2021. Nhóm 17 NH trọng yếu cho biết có xu hướng “nới lỏng” hơn tiêu chuẩn tín dụng. Đối với khách hàng doanh nghiệp và giữ “không đổi” đối với khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2021.

Dự báo rủi ro những tháng cuối của năm 2021

Dự báo rủi ro những tháng cuối của năm 2021

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, các NH “nới lỏng nhẹ” tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị; mình đối với hầu hết các nhóm khách hàng. Trong đó, ưu tiên “nới lỏng” đối với nhóm khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Và vừa và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên. Trong khi vẫn “thắt chặt” đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán; đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh tài chính; ngân hàng và bảo hiểm và đầu tư, kinh doanh du lịch.

Xu hướng “nới lỏng hơn” được dự kiến tiếp tục duy trì đối với lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Giữ “ổn định” đối với cho vay qua thẻ tín dụng và “thắt chặt” hơn đối với cho vay bất động sản để ở. Trước tác động khó lường của dịch Covid-19, rủi ro tín dụng được dự báo “tăng” mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm 2021. Rủi ro tín dụng tổng thể năm 2022 được kỳ vọng “giảm nhẹ” so với năm 2021.

Trang nspect4u.com cám ơn bạn đã đọc bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *