Điểm mới của bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Bổ sung quy định bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Những quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là yếu tố rất quan trọng đối với người lao động trên công trường cũng như doanh nghiệp. Nó không những thể hiện quyền lợi của người lao động mà còn chỉ rõ trách nhiệm của bên doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

Mới đây, quy định về bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực này đã được bổ sung thêm. Quyền lợi của người lao động trên công trường và bên thứ ba trong hoạt đồng đầu tư xây dựng cũng được đảm bảo, nhà thầu bắt buộc phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Bổ sung quy định đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Đây là điểm mới vừa được bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015 của Chính phủ. Nằm trong quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng vừa đưa ra. Nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định, minh bạch, rõ ràng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nhà thầu phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng căn cứ vào quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung như sau: Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 là loại bảo hiểm thuộc bảo hiểm công trình xây dựng. Đây là loại hình bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của doanh nghiệp xây dựng. Phát sinh do gây thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của người thứ ba liên đới. Cụ thể như người lao động, người sử dụng thiết bị công trình xây dựng,… trong quá trình thực hiện các công việc xây dựng, lắp đặt.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Ngoài quy định phí bảo hiểm đối với bảo hiểm người lao động thi công trên công trường thì dự thảo nghị định bổ sung bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba cũng được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường. Đồng thời phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể. Tính từ ngày bắt đầu thi công xây dựng công trình đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình. Thời gian căn cứ vào hợp đồng xây dựng. Thời gian cũng được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng. Bồi thường những khoản tiền mà nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba. Bồi thường đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng. Những thiệt hại này liên quan về sức khỏe, tính mạng và tài sản. Chúng phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng công trình. Điều này thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người. Số tiền này là trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản được xác định đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản là 10% giá trị công trình. Số tiền đảm bảo cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản là 100 tỷ đồng. Số tiền bảo hiểm cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *