Chứng khoán phái sinh sẽ sửa lỗi sau khi giao dịch như thế nào?

Chứng khoán phái sinh sẽ sửa lỗi sau khi giao dịch như thế nào?

Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dưới đây là một số lợi thế của thị trường này. Giao dịch dễ dàng và rất thuận tiện. Giao dịch kỳ hạn tương tự như giao dịch cổ phiếu. Nhà đầu tư dự đoán thị trường tăng sẽ đặt lệnh mua để mở các vị thế mua trong hợp đồng tương lai. Khi thị trường tăng như dự đoán, nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận. Ngược lại, các nhà đầu tư có thể mở một vị thế bán. Trong hợp đồng tương lai để kiếm lợi nhuận trong thị trường giảm giá. Quan trong hơn nữa là quy trình sửa lỗi khi giao dịch chứng khoán phái sinh mà trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến.

Quy định sửa lỗi sao giao dịch

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Thông tư này quy định rõ về việc sửa lỗi sau giao dịch.

Theo Điều 8, Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sửa lỗi sau giao dịch đối với các trường hợp sau. Các giao dịch thiếu thông tin tài khoản của khách hàng do chưa cập nhật trên hệ thống thanh toán. Giao dịch đóng vị thế có số lượng vị thế khớp lệnh. Lớn hơn số lượng vị thế đối ứng trên tài khoản bị đình chỉ giao dịch. Do vi phạm quy định về ký quỹ, giới hạn vị thế, giới hạn khối lượng mở của Tổng công ty lưu ký. Và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Việc sửa lỗi sau giao dịch được thực hiện như sau

Quy định sửa lỗi sao giao dịch

Đối với lỗi giao dịch thiếu thông tin tài khoản

Đối với lỗi giao dịch thiếu thông tin tài khoản của khách hàng do chưa cập nhật trên hệ thống thanh toán. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sửa lỗi về đúng tài khoản của khách hàng. Sau khi đã hoàn tất cập nhật thông tin trên hệ thống. Trường hợp đến thời điểm quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Mà thành viên bù trừ không thực hiện việc cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Sẽ thực hiện sửa giao dịch thiếu thông tin tài khoản về tài khoản tự doanh của thành viên bù trừ.

Đối với lỗi giao dịch đóng vị thế

Đối với lỗi giao dịch đóng vị thế có số lượng vị thế khớp lệnh. Lớn hơn số lượng vị thế đối ứng trên tài khoản bị đình chỉ giao dịch. Do vi phạm quy định về ký quỹ; giới hạn vị thế; giới hạn khối lượng mở của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sửa giao dịch lỗi về tài khoản tự doanh của thành viên bù trừ.

Đối với các lỗi giao dịch không thuộc các trường hợp trên

Đối với các lỗi giao dịch không thuộc các trường hợp trên. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Được xem xét, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để xử lý. Các bên tham gia giao dịch phải chịu trách nhiệm đối với lỗi do mình gây ra. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Thành viên bù trừ chịu trách nhiệm đối với lỗi giao dịch của khách hàng. Bao gồm cả giao dịch của thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ (đối với thành viên bù trừ chung).

Đối với các lỗi giao dịch không thuộc các trường hợp trên

Thành viên bù trừ sau khi sửa lỗi sau giao dịch bị mất khả năng thanh toán. Được sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2021/TT-BTC. Hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa lỗi sau giao dịch thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Lời kết

Các phái sinh có thể được sử dụng để quản lý rủi ro. Nghĩa là (“phòng hộ” bằng cách cung cấp bồi thường bù đắp trong trường hợp của một sự kiện không mong muốn; một loại “bảo hiểm”) hoặc để đầu cơ (tức là làm một “đặt cược” tài chính). Sự phân biệt này là quan trọng bởi vì phòng hộ là chính đáng. Thường là khía cạnh thận trọng của các hoạt động và quản lý tài chính đối với nhiều công ty trên nhiều ngành công nghiệp.

Còn việc đầu cơ cho các nhà quản lý và các nhà đầu tư một cơ hội quyến rũ để tăng lợi nhuận. Nhưng không phải không có phát sinh rủi ro bổ sung thường là không được tiết lộ cho các bên liên quan. Bạn có thể xem thêm những thông tin về thị trường chứng khoán phái sinh tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *