Chính sách hỗ trợ người lao động của Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội có chính sách hỗ trợ người lao động

Thời gian này đang cực kì khó khăn đối với người lao động và các doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiến hành thực hiện chính sách hỗ trợ giúp mọi người vượt qua khó khăn. Quỹ bảo hiểm tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được giảm mức đóng thành 0%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành bảo hiểm, nhằm quán triệt và đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, thống nhất trong ngành. Chính sách hỗ trợ có thời hạn trong vòng 1 năm và đã hỗ trợ được hơn 11,2 triệu người lao động trong nước.

Bảo hiểm xã hội giảm quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Ngày 20/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết ngành BHXH đã hoàn thành việc giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, đã hỗ trợ trên 375.000 doanh nghiệp. Hơn 11,2 triệu người lao động cũng được hỗ trợ. Chính sách giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ tháng 7/2021 – 6/2022. Số tiền hỗ trợ khoảng 4.322 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội giảm quỹ bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động

BHXH các tỉnh, thành phố cũng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Giải quyết chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Nhằm để duy trì việc làm cho người lao động.

Xác nhận các danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Hỗ trợ người lao động ngừng việc. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc. Hỗ trợ vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất theo quy định.

Thống nhất thực hiện trong toàn ngành bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội thực hiện chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Mục đích để thống nhất thực hiện trong toàn Ngành. Đồng thời cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn ngành. Quy mô từ Trung ương đến BHXH cấp huyện. Tiến hành quán triệt quyết liệt và triển khai thống nhất. Nhằm đồng bộ đến các doanh nghiệp, người lao động một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Theo đó, BHXH Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho toàn hệ thống. Tiến hành phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm rõ ràng trong toàn hệ thống. Thực hiện việc hỗ trợ với tinh thần tạo điều kiện tối đa, đơn giản. Cắt giảm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ. Tuyệt đối không để phát sinh thêm thủ tục hành chính. Không đưa ra thêm yêu cầu nào khác so với Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ và Công văn của Ngành.

Đảm bảo kinh phí chi trả cho đơn vị sử dụng lao động. Nhằm kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. Duy trì việc làm cho người lao động. Thực hiện ngay việc điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương. Nhằm làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *