Bảo hiểm Quân Đội đạt 40% lợi nhuận nửa đầu năm 2021

Bảo hiểm Quân Đội đạt 40% lợi nhuận nửa đầu năm 2021

Với các chính sách và kế hoạch kinh doanh bảo hiểm hợp lí, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội đã tăng 53% lợi nhuận ròng quý II/2021 so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh, công ty đã hoàn thành được 40% mục tiêu đã đề ra trước đó.

Các doanh số ghi nhận được từ hoạt động kinh doanh cho thấy Bảo hiểm Quân Đội đang từng bước vươn đến mục tiêu trở thành công ty tiên phong trong việc chuyển đổi số và lọt top doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn nhất trong tương lai.

Lợi nhuận ròng quý II/2021 của Bảo hiểm Quân Đội tăng 53% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu phí bảo hiểm tăng giúp lợi nhuận ròng quý II và nửa đầu năm của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC) lần lượt tăng 53% và 44% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý II, doanh thu phí bảo hiểm gốc của MIC tăng 54% so với quý 2/2020. Doanh thu đạt gần 1.013 tỷ đồng. Song, phí nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh đến 76%, lên hơn 387 tỷ đồng. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC tăng 27% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt hơn 675 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng quý II năm 2021 của Bảo hiểm Quân Đội tăng 53%

Doanh thu tăng giúp lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 47%. Lợi nhuận đạt gần 136 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính chủ yếu từ phí ủy thác đầu tư gấp 3,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 4 tỷ đồng. Dù chi phí quản lý có tăng 12%, MIC vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng gần 79 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Công ty đã thực hiện được 40% mục tiêu lợi nhuận

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MIC đạt gần 1.296 tỷ đồng doanh thu kinh doanh bảo hiểm. Đạt hơn 116 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Lần lượt tăng 25% và 44% so với cùng kỳ. Năm 2021, MIC đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 50% so với năm 2020, đạt 360 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện được 40% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Cuối quý II/2021, tổng tài sản của MIC tăng 7% so với đầu năm, đạt hơn 5.930 tỷ đồng. Trong đó, hơn phân nửa tài sản nằm ở đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Với tổng giá trị hơn 3.136 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm 72% tổng nguồn vốn, ở mức 4,291 tỷ đồng. Chủ yếu nằm ở dự phòng nghiệp vụ hơn 2.641 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Bảo hiểm Quân Đội đã thực hiện được 40% mục tiêu lợi nhuận năm 2021

Bảo hiểm Quân Đội có tốc độ tăng trưởng quý I/2021 ngoạn mục

Theo ước tính sơ bộ về kinh doanh, Bảo hiểm Quân Đội ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc 3 tháng đầu năm đạt tới 14,4%. Đây là tốc độ tăng trưởng ngoạn mục so với tốc độ tăng bình quân chỉ 4% của thị trường giai đoạn này. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 47 tỷ đồng. Tăng 27,59% so với cùng kỳ.

Công ty có sự khởi đầu tích cực trong quý I/2021 cùng những thành công đã đạt được trong năm 2020 và những năm trước. Bảo hiểm Quân đội có cơ sở để tin tưởng vào những thành quả mới trong năm 2021. Những mục tiêu tự tin của MIC cả về cổ tức và doanh số kinh doanh khẳng định bước đi vững chắc của MIC trong tầm nhìn đến 2025. MIC sẽ trở thành Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn nhất. Trở thành công ty tiên phong trong việc chuyển đổi số.

Đường hướng mà Tổng công ty đã vạch ra trong giai đoạn trước theo đó đang chứng minh được sự đúng đắn và hiệu quả. Tạo đà cho MIC vững bước tiến về phía trước. Thời gian qua, MIC vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ở tất cả các nghiệp vụ. Năm 2020, Tổng công ty đã tập trung phát triển mạnh các sản phẩm bảo hiểm về sức khỏe con người, các sản phẩm số hóa, các sản phẩm qua kênh bancassurance và khai thác hệ thống đại lý,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *